Razmjena mladeži

Od svog osnutka LC Split je kroz međunarodnu razmjenu mladeži uključen u  projekt District 126 Hrvatska. Lionsi i inače naglasak stavljaju na programe koji su upućeni mladima. Kroz takve programe Lionsi prepoznaju ulaganje u budućnost i otvaraju vrata globalizaciji pokreta dobre volje.

Jedan od trajnih zadataka LIONS-a je pomaganje mladima i djeci koji su potrebiti: onima s problemima gluhoće i nagluhosti, sljepoće i slabovidnosti, šećerne bolesti, tjelesnog i psihičkog hendikepa, bolesnima i nedonoščadi, ugroženima siromaštvom, pustošenjima rata itd.

LC Split potpomogao je organizaciju projekta „Intenacionalni Lions Kamp Mladih“ u ljeto 2005. godine u Hrvatskoj pod nazivom „Mladi čuvari Jadrana“.

Cilj ovog projekta bio je da mladi sudionici kampa prelazeći granice svojih država zapravo ruše barijere u komunikaciji učeći i prihvaćajući različitosti mišljenja i stavova te razumijevanje životnih stilova i kultura drugih naroda.
Mlade generacije danas su odrasli sutra pa komunikacijske vještine i vrijednosti koje su stekli omogućavaju im da bolje sagledaju, prosuđuju i razrješavaju izazove u međuljudskim odnosima na koje će naići u budućnosti.