Širenje i sastav članstva

Lions Club Split okuplja brojne ugledne građane i vrsne stručnjake ovog kraja. Na kraju 2008. godine, među 57 članova Kluba bili su: 1 akademik, 8 sveučilišnih profesora, 1 akademski kipar, 1 magistar znanosti, 23 diplomiranih inžinjera strojarstva, kemije, arhitekture, elektrotehnike, graditeljstva, metalurgije i brodogradnje, 8 diplomiranih ekonomista, 4 diplomirana pravnika te 3 inžinjera pomorskog prometa. 
   

 

 1994.  2017.
akademik                                                        2  
sveučilišni profesor                                 9  6
akadem. kipar  2  
dr. medicine  5  4
IT specijalist  1  3
dipl. ing, (strojarstva, kemije, arhitekture, elektronike, graditeljstva, metalurgije, brodogradnje)  10  11
dipl. ekonomist  4  4
dipl. iur.  4  3
ing. pom. prometa  2  2

UKUPNO

 39  33