2000 PREDAVANJA I RAZGOVORI O ZANIMLJIVIM I AKTUALNIM TEMAMA

kontinuirana aktivnost
Jedna od stalnih aktivnosti LC Split, koja je pratila i cjelokupni dosadašnji razvitak Kluba, bila je organizacija predavanja i razgovora o zanimljivim i aktualnim temama.
Predavači i moderatori razgovora bili su članovi Kluba ili drugi istaknuti eksperti, koji su se na poziv naših članova rado odazvali pozivu za izlaganjem tema iz svojega znanstvenog i stručnog djelokruga.
Već i sama profesionalna struktura članstva omogućila je veliku raznovrsnost tema zahvaćenih predavanjima.Arheološke i kulturno-povijesne teme iznosili su Nenad Cambi (Salona, starokršćanska umjetnost u Siriji, Arheološki problemi vezani uz aktualne radove na splitskoj Rivi), Tomislav Marasović (Prva stoljeća Splita, Istraživanje i uređenje Dioklecijanove palače, Starohrvatska umjetnost, Arheološki i restauratorski radovi na Beni), Emilio Marin (Narona). Povijesnoj  tematici pripada i izlaganje Vojka Mirkovića (Istaknuti splitski gradonačelnici).

Rezultate svojih povijesno-onomastičkih istraživanja iznio je Mario Kuzmanić (Kako je nastajalo prezime, Splitski plemići, prezime i etnos).

O aktualnom položaju Splita i glavnim akcijama Poglavarstva članove je kluba upoznao (tadašnji) gradonačelnik Miroslav Buličić, Mario Kuzmanić obradio je pitanje Kako birati gradonačelnika, a Vojmir Dvornik izložio je temu Opskrba splitskog poluotoka električnom energijom.

O aktualnim arhitektonsko-urbanističkim temama govorili su arhitekti Vjekoslav Ivanišević (Problem uređenja Rive, uređenje ulice kralja Tomislava) i Jerko Rošin (Splitska luka, Splitske kavane).

Medicinsku problematiku iznosili su Borben Uglešić (Mjesto psihičkoga u suvremenoj  medicini, Problem ovisnosti - alkohol, droga i dr., Akcija odgojem protiv mržnje, O depresiji), Mirko Dubravčić Terminalna njega bolesnika, Da li umirućem bolesniku reći istinu?), Ante Rošin (Detekcija raka prostate, Donacije organa), Dragan Ljutić (Liječenje arterijske hipertenzije, Dijaliza), Miroslav Radman informirao je članove o organizaciji i programu Instituta MEDILS u Splitu. (

Teme o visokom školstvu obrađivali su: Ivo Babić (Splitsko Sveučilište) i Boris Anzulović (Veleučilište u Splitu).

U iznošenju i raspravi o gospodarskim i financijskim temama sudjelovali su Ivo Šimunović  (Današnji razvoj Splita, Otoci), Mario Kuzmanić (Ekonomski položaj građanstva Splita), Ivo Filipović (Bankarsko poslovanje), Goran Šarić (Regionalni razvoj Hrvatske, Ekonomija sreće), Branko Grčić (Regionalna politika u kontekstu pridruživanja EU), Mladen Rakelić (O bankama) i Tomislav Tukić (Investicijski fondovi). (

Ekološka je problematika do sada zahvaćena u različitim segmentima od biološkog aspekta   predavanjem Ante Žuljevića (Alga caulerpa) i problema krutih otpada izlaganjima Petra Grisogono (Rješenje gradskog otpada) i Jakše Miličića (Problem Karapovca) do međunarodnih iskustava kroz prostorno planiranje i regionalne akcije koje je iznio Ivica Trumbić (Regionalni centar za prioritetne akcije na Mediteranu).

Pravnu problematiku obrađivali su Vesna Barić-Punda (Hrvatska državna granica sa Slovenijom), Damir Aviani (Javno-pravno partnerstvo).

U žarištu pomorskih tema bio je hrvatski Jadran, koji su obrađivali: Stipe Lakoš (Školski brodovi, Plovidba Jadranom, Meteorologija na Jadranu, Problem balastnih voda – izlaganje u suradnji s Damirom Dumanićem), i Petar Grisogono (Povezivanje otoka i kopna u prošlosti i danas - uz prijedloge). U širem kulturološkom kontekstu ovdje spada i predavanje Joška Božanića (Falkuša).

O prometu je izlagao Ivo Lozić (Prometno povezivanje Splita i Zagreba).

Teme iz telekominikacija obrađivali su Goran Šarić (Razvoj telekomunikacijskog sustava) i Dean Marušić (Razvoj mobilne telefonije), Kolja Grisogono (Razvoj kompjuterske tehnike) te Damir Vesanović (Digitalna televizija).

Iz područja spektakla izlagao je Ivo Mosettig (Dva splitska festivala), a među aktualnostima Gerard Denegri odabrao je temu O papi Pavlu II. u povodu smrti Svetog Oca.

Problematici Marjana bio je posvećen ciklus predavanja koji je vodio Vjekoslav Ivanišević, a sudjelovali su Ivo Šimunović (Marjan kao prirodni resur i kako njime gospodariti?), Draško Bižaca (Marjan u prostornim planovima), Žarko Vrdoljak (Marjanska šuma - biljni pokrov), Petar Rossi (Od istinske zaštite do sustavne devastacije), Nenad Cambi i Tomislav Marasović (Marjan u antici i srednjem vijeku), Krešimir Sakač (Geologija Marjana), Vladimir Golubić (Marjan – more i obala). Program predavanja nije završen, te su u pripremi i druge teme o Marjanu.

Među aktualnim problemima grada organizirana je Rasprava o Afco projektu u splitskoj luci s uvodnom informacijom Ive Šimunovića te Rasprava o splitskoj fontani i o potrebi njezine obnove na Rivi, o čemu je izlagao Ante Tukić uz sudjelovanja pojedinih članova Kluba.

Svoja iskustva s putovanja u Južnu Ameriku iznijeli su Stevo Koplić te Ivo Šimunović (Susret s našim iseljenicima).

U LC Split uvijek se smatralo izlaganja o različitim temama vrlo korisnim vidom djelovanja Kluba, kojim stručnjaci na pristupačan način prenose svoja znanja na druge članove, manje upoznate s određenom materijom, a naročito zbog prezentiranja i mogućnosti rasprave o  aktualnim problemima i postignućima zemlje, društva i posebno grada u kojem živimo i djelujemo. U nekim su slučajevima izlaganja bila podlogom prema kojoj je Klub zauzeo svoj stav o pojedinim pitanjima iz života grada.


promocija knjige

U Muzeju HAS-a 20. lipnja 1998. godine održana je svečana promocija knjige našeg člana Maria Kuzmanića: „Splitski plemići – prezime i etos“; promotori: Nenad Cambi, Tonko Maroević, Ivo Šimunović te autor

promocija knjige2

Brojni uzvanici na promociji knjige Maria Kuzmanića Nepe.