1998 POMOĆ CENTRU „JURAJ BONAČI“

Centru „Juraj Bonači“ u Splitu, u kojem se školuju djeca s posebnim potrebama,  više smo puta dali  humanitarnu pomoć u vidu kolača ili pribora za izradu suvenira koje su izrađivala djeca prije božićnih blagdana te ih kasnije prodavala. Također smo im darovali televizor u boji i malu peć za pečenje keramičkih i drugih uradaka čijom prodajom djeca priskrbljuju sebi sredstva za daljnji rad.