2006 BRONČANA MAKETA POVIJESNE JEZGRE SPLITA

2006. godine
U povodu obilježavanja 1700. obljetnice desetogodišnjeg razdoblja izgradnje Dioklecijanove palače iz koje se razvio današnji Split, Lions club Split, uključujući se u ovaj značajni jubilej, pokrenuo je inicijativu za izradu brončane makete povijesne jezgre grada Splita.

Maketa obuhvaća središnji dio grada - kvadrant 700x700 m, u kojem dominantni položaj ima povijesna jezgra grada s Dioklecijanovom palačom, inače UNESCO-ovim spomenikom svjetske kulturne baštine te obuhvaća obronke pučkih naselja VAROŠ, DOBRI, MANUŠ i LUČAC. Inicijativa je upućena Poglavarstvu grada Splita s prijedlogom da se BRONČANA MAKETA postavi na splitskoj Rivi.

Poglavarstvo grada Splita prihvatilo je ovu inicijativu Lions cluba Split i ugradilo je kao uvjet natječaja za buduće rješenje Rive.

Svi autori koji su ponudili svoje viđenje Rive uključili su ovu inicijativu i predvidjeli da BRONČANA MAKETA POVIJESNE JEZGRE SPLITA s DIOKLECIJANOVOM PALAČOM bude definitivno postavljena na Rivi prigodom realizacije cjelokupnog uređenja ovog prostora.

Maketa prikazuje stanje povijesne jezgre centra grada 2005. godine na njegov 1700. rođendan i predstavlja spomen budućim generacijama na ovaj značajni događaj.

Za ostvarenje ovog projekta Lions club Split je imenovao radnu grupu u sastavu: Siniša Tartaglia,  Vjekoslav Ivanišević, Ante Ganza Ćićo i Leo Kuret.

lions Zadatak radne grupe bio je kompletna realizacija ovog projekta, od ideje, preko prihvaćanja inicijative od strane Grada, utvrđivanja lokacije, ugradnje u natječaj za novu Rivu, prikupljanja podloga za izradu drvenog modela, izbora i dogovora s maketarom, prezentacije drvenog modela, izbora ljevaonice za izradu brončanog odljeva, do izrade i realizacije marketinškog programa za zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije.

Nakon opsežnih radova na kompletiranju dokumentacije i podloga, za izradu je angažiran  maketar gosp. Petar Čelan, koji je nakon 11 mjeseci intenzivnog rada završio izradu drvenog modela makete, koja je u lipnju 2005. godine na izložbi u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture predstavljena široj publici.
U međuvremenu je Lions club Split zatražio ponude za izradu brončanog odljeva u zemlji i inozemstvu, maket drvenate na koncu kao  najpovoljnijeg ponuđača odabrao ljevaonicu „Livartis“, vlasnika Boruta Kamšeka, s rokom izrade do sredine ožujka 2006. godine.
Brončani odljev makete je kvadratnog oblika, dimenzije 242x242 cm, izrađen u mjerilu 1:333, a prema usvojenom rješenju prvonagrađenog rješenja budućeg uređenja Rive, postavljen je nasuprot  ulazu u podrume Dioklecijanove palače.Budući da je uređenje Rive počelo tek koncem 2006. godine, odnosno završeno u 2007. g., svečanu predaju gradonačelniku grada Splita gosp. Zvonimiru Puljiću Lions club Split organizirao je 31. ožujka 2006. godine u zgradi zvanoj Banovina, gdje je bila izložena do trenutka postavljanja na Rivi.

maketa pozivnicaTim povodom Lions club Split organizirao je vrhunski komorni koncert Zagrebačkih solista i predstavio sve zlatne sponzore i donatore koji su mu pomogli u ostvarenju ovog projekta,  vrijednog 72.000 eura.Sredstva od 72.000 eura ostvarena su specifičnim marketinškim programom u kojem je sudjelovalo:

- 5 zlatnih sponzora sa po 10.000 eura i 11 donatora sa po 2.000 eura, od kojih su većina članovi Lions cluba Split.

POPIS ZLATNIH SPONZORA I DONATORA:

Svim zlatnim sponzorima uručena su po 3 odljevka središnjeg dijela makete - Peristil s katedralom, dimenzije 30x20 cm, a svim donatorima po Lions donator Tromontjedan komad.

Ovaj odljev centralnog dijela makete uručen je i premijeru Republike Hrvatske dr. Ivi Sanaderu i gradonačelniku Splita Zvonimiru Puljiću, a ubuduće ga mogu, kao posebni dar uz otkup, koristiti samo zlatni sponzori, Grad Split i Lions club Split.

Svim sponzorima i donatorima uručen je i Carski pergament kao trajni spomen na njihovu pomoć u realizaciji ovog projekta, a jedan primjerak je ugrađen u temelje makete na Rivi.

Brončani odljev je sve do svibnja 2007. godine bio postavljen u auli Banovine, a u povodu blagdana zaštitnika grada sv. Dujma konačno je postavljen na novouređenoj Rivi.

Nakon postavljanja brončanog odljeva na Rivi Grad je od tvrtke "Livartis" naručio poliestersku repliku iz istog kalupa, koja je postavljena na istom mjestu u Banovini, gdje će ostati trajno.

Od postavljanja na Rivi, maketi neprestano „hodočaste“ učenici osnovnih škola, djeca iz vrtića i građani, a svaki turistički obilazak grada vodiči s grupama započinju objašnjenjima na maketi. U vrlo kratkom razdoblju ovaj brončani odljev povijesne jezgre grada postao je najposjećeniji gradski spomenik, a vrh zvonika na maketi od mnogobrojnih dodira posjetitelja dobio je jednu „zlatnu“ polituru, što se godinama događalo i s palcem na spomeniku Grgura Ninskog.

Carski pergament

 
 
 
 
 
 
carski pergament