1994 IZLOŽBA DIOKLECIJANOVA PALAČA

1994. godine

Poglavarstvo grada Splita prihvatilo je incijativu, koja se spontano javila među građanima, za obilježavanjem 1700. godina utemeljenja grada. Kako, nažalost, nije poznato kad je rimski car Dioklecijan započeo graditi svoju Palaču, a već je dugo bilo uvriježeno mišljenje da je gradnja velebne carske rezidencije trajala otprilike deset godina, potaknuta je ideja da godine 1995. bude svečano proslavljena velika gradska obljetnica. Radi toga je, jer je jedini poznati datum 1. svibnja 305. godine kad je car abdicirao i, prema Laktanciju, zaputio se u domovinu da bi se nastanio u svojoj rezidenciji, donesena povijesno-znanstveno odluka da desetljeće između 1995. i 2005. godine bude obilježeno raznim kulturnim i drugim događanjima. Jedan od inicijatora toga bio je i Lions klub Split. Naime, uoči početka obilježavanja gradske obljetnice, dakle 1994., splitski je Klub pripremio izložbu Dioklecijanova palača, kao jednu od prvih krupnijih klupskih javnih manifestacija.Izložba je imala za cilj upozoriti na nagomilane probleme gradske jezgre u kojoj spomenici propadaju, rupe ostavljene u nutrini podrumskih prostorija pune se smećem i krupnim otpadom, a u neuređeni okoliš useljavaju se narkomani.

palaca katalog 05Izložbu je pokatnuo tadašnji član Lions kluba Karlo Grenc, a stručnu postavu osmislili su Nenad Cambi i Tomislav Marasović, članovi utemeljitelji Lions kluba Split. Izložba je bila postavljena u staroj splitskoj bolnici iz XVIII. st. (zadužbina braće Ergovac). Krila bolničke zgrade bila su prikladan prostor za obilnu građu. Koncepcija izložbe i ideja vodilja bile su prikazati razvitak Splita od ishodišne točke - antičke Salone, preko Dioklecijanove palače, do suvremenog grada koji se u njoj začeo. Eksponate izložbe činili su originali, zatim grafike, mape, dokumentacijski materijal, fotografije, rekonstrukcije, modeli i sl. Materijal je posuđen iz splitskih muzeja te iz zbirke Karla Grenca koji je u međuvremenu osnovao i javnu zakladu. Prigodom otvaranja izložbe izdan je Katalog u kojemu su tiskani prigodni govori (gradonačelnika Nikole Grabića, predsjednika Lionsa Josipa Gotovca i Giuseppea Grimaldija, predsjednika svjetskog Lionsa koji je otvorio izložbu). U stručnom dijelu Kataloga po dva teksta su napisali Nenad Cambi i Tomislav Marasović, a jedan Anatolij Kudrjavcev. Potonji tekst je popratio fotografski dio koji je oslikavao tadašnje nedostojno stanje. Katalog izložbe je pobudio veliko zanimanje među građanstvom, a za stručne krugove još uvijek predstavlja jednu od standardnih publikacija o Dioklecijanovoj palači i razvitku Splita. Otvaranje izložbe, osim gradonačelnika i drugih gradskih struktura, počastio je osobno i tadašnji predsjednik svjetskog Lionsa Giuseppe Grimaldi i time odao priznanje splitskim Lionsima za doprinos na uređenju i podizanju civilizacijske razine vlastite sredine, što je jedan od temeljnih lionističkih ciljeva.

Odjek izložbe je bio veoma dobar kako u javnim sredstvima priopćavanja tako i u javnosti i stručnim krugovima. Izredali su se brojni posjetitelji, a izložba je bila prenesena i u Linz, zalaganjem člana Branka Dragičevića.


 

 

 

PRIGODNI KATALOG - IZLOŽBA U DIOKLECIJANOVOJ PALAČI

palaca katalog01palaca katalog02palaca katalog03palaca katalog04palaca katalog 05