PREDAVANJE PROF. CAMBIJA U SAN MARINU

Posjet San Marinu i predavanje našeg profesora emeritusa Nenada Cambija tamošnjem Lions klubu. 14.10.2016.

San Marino predavanje profesor Cambi13.listopada -16.listopada 2016.

Gospodin Nikša Prezzi i gospodin Nenad Cambi su posjetili republiku San Marino. Svrha posjeta bila je predavanje prof. Cambia pod nazivom "Progon kršćana u vrijeme cara Dioklecijana, slučaj San Marino".
Za domaćine to je intrigantna tema jer su osnivači Republike bili svećenici Marin i Leo s otoka Raba. Oni su bili suvremenici cara Dioklecijana i bjegunci od progona kršćana. 
               
Prilog o predavanju je popratio državni dnevnik:
 
 Predavanje je bilo organizirano za članove LC San Marino te je izazvalo izvanredan interes.
Profesor emeritus Cambi je također o temi predavanja imao intervju u dnevniku TV San Marino.
S predsjedništvom kluba dogovarali smo buduću suradnju, prijedlozi su predavanje na temu osnutka i razvoja Republike San Marino te sudjelovanje darovitih mladih glazbenika na uskršnjem koncertu Glazbene akademije u Splitu.
Kontakte s LC San Marino omogućio je doktor Šimetović Nikša, Splićanin na radu u San Marinu i član njihovog kluba. U suradnji sa gospodinom Šimetovićem ostvarili smo ovaj vrijedni događaj.
Koordinator projekta Nikša Prezzi