Predsjednik i vodstvo kluba

Prema Pravilniku svaki Lions klub svake godine bira novoga predsjednika i vodstvo kluba. Predsjednik Lions cluba Split za 2017./18. godinu je Nikša Prezzi.


PREDSJEDNIK I VODSTVO LIONS KLUBA SPLIT 2016/17.Predsjednik kluba 2017/18.: NIKŠA PREZZI

Prošlogodišnji predsjednik: MARKO HELL

1. dopredsjednik: DENIS FUSEK

2. dopredsjednik: PETRA AMIŽIĆ

3. dopredsjednik: DAMIR AVIANI

Tajnik: JOSIPA VUČENOVIĆ

Rizničar: MIRELA KRSTULOVIĆ

Ceremonijar: DRAGAN BOLANČA

Čuvar pečata: GERARD DENEGRI

Komisija za prijem novih članova:

Predsjednik: SINIŠA TARTAGLIA