Ukratko o aktivnostima MHASA

O AKTIVNOSTIMA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE U MUZEJU HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA

Već 1999. godine priređena je u Muzeju taktilna izložba Oblik vremena (autora M. Palčoka)  koju je dijelom potpomogao ženski Lions klub Marjan. Izložbom se nastojalo dati sažeti presjek fundusa našeg Muzeja kako bi on postao dostupan slijepim i slabovidnim osobama.

Godine 2005. u suradnji s Muzejom Louvre i Muzejom Omero (Ancona) priređena je izložba „U dodiru s antikom“, kojom se želio prikazati jaki utjecaj antičke umjetnosti na umjetnike kasnijih razdoblja, a tvorile su je odljevi i kopije smanjene veličine djela iz ovih muzeja, i odljevi spomenika iz naše umjetničke baštine. Izložbu su pratile i likovne radionice za slijepe osobe.

Za 2009. godinu planirana je u suradnji s Muzejom Omero iz Ancone taktilna izložba o arhitekturi koja će slijepim i slabovidnim osobama omogućiti upoznavanje poznatih arhitektonskih djela kao i karakterističnu ranosrednjovjekovnu crkvenu arhitekturu i kamene ukrašene dijelove na njima.

Ženski klub Lions i ovoga puta pomaže Muzeju u akcijama usmjerenim ovoj specifičnoj skupini posjetitelja kao i donacijom taktilnih eksponata koji će postati stalnim dijelom budućeg muzejskog postava.

Brončana maketa Peristila s katedralom koju su darovali članovi Lions kluba SPLIT,  bit će dragocjen doprinos i poticaj za sve naše daljnje aktivnosti na ovom polju kako bismo slijepim osobama pružili rijetku mogućnost upoznavanja naše umjetničke baštine.